• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

The Idol by จิสด้า (VDO PRESENT)

The Idol by จิสด้า (VDO PRESENT)

“เราพร้อมที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและภูมิสารสนเทศ
เพื่อให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว”

“เราสร้างความหวัง สร้างแรงบันดาลใจ และส่งต่อองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ”

จากนี้ไป เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจะไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกต่อไป
และคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่ในพื้นที่ใด...จิสด้าก็สามารถมองเห็นทุกคนได้ชัดเจนอยู่เสมอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ของประกาศ: 
พุธ, 9 สิงหาคม 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: