• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลความเร็วสูง (รับซองตั้งแต่วันที่ 2 - 11 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลความเร็วสูง (รับซองตั้งแต่วันที่ 2 - 11 ส.ค. 2560 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลความเร็วสูง งบประมาณ 1,500,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาซื้อ
ปีงบประมาณ:
2560
ประกาศผู้ชนะ: 

ประเภทของประกาศ