• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าชวนน้องๆ อาชีวะร่วมโครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ

จิสด้าชวนน้องๆ อาชีวะร่วมโครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ

     จิสด้าในฐานะหน่วยงานหลักกำหนดมาตรฐานกลางระบบภูมิสารสนเทศ ได้นำระบบดาวเทียมบอกตำแหน่ง GNSS มาผสมผสานกับผลงานนวัตกรรมจากการทดลอง สิ่งประดิษฐ์เครื่องจักรทางการเกษตร โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และทรูปลูกปัญญา ในการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใช้งานในภาคการเกษตรไทย เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศในยุค Thailand 4.0
     โดยจิสด้าและหน่วยงานเครือข่าย ได้นำทัพเข้าชี้แจงรายละเอียดของโครงการอาชีวะสร้างชาติเกษตรอัจฉริยะ (Smart-Precision Farming) ระดับภูมิภาค โดยเริ่มต้นไปแล้วในกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแสนปาล์มเทนนิ่ง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนักเรียนสายอาชีวะจาก 26 สถาบันการศึกษาสนใจเข้าร่วมรับฟังครั้งนี้อย่างคับคั่ง
อย่างไรก็ตาม จิสด้า และหน่วยงานเครือข่าย จะนำทัพเข้าชี้แจงตามภูมิภาคต่างๆ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ภาคตะวันออกฉียงเหนือ วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี วิทยาเขตสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี, ภาคเหนือ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก และภาคใต้ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช น้องๆ นักเรียนสายอาชีวะเตรียมความพร้อมไว้ได้เลย
การรับสมัครจะมีไปตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2560 สำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลผ่านช่องนี้ได้เลย

Line : http://line.me/ti/g/hQzrBDzOyG
Website : http://skp.gistda.or.th/gnss
Facebook : https://www.facebook.com/GNSSbyGISTDA/