• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้าเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียน หรือ After Action Review : AAR

จิสด้าเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียน หรือ After Action Review : AAR

    วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จิสด้าเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถอดบทเรียน หรือ After Action Review : AAR การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 โดยมี พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งในการประชุมได้มีการเสนอแนะแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2561 ด้วย

 

ที่มา http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/603417