• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

STARTUP THAILAND เริ่มต้นภูมิภาคแรก จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560

STARTUP THAILAND เริ่มต้นภูมิภาคแรก จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560

 

startup_sriracha_col-01.jpg

    23 พ.ค.60 หลังจากที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงาน Startup Thailand 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อปี 2559 มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 36,000 คน มากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งถือเป็นการปลุกกระแส สตาร์ทอัพ ให้ตื่นตัวต่อมาได้ขยายผลไปจัดในภูมิเริ่มจาก จ.เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมดังกล่าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและทันเหตุการณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้เริ่มต้นจัดงานสตาร์ทอัพขึ้นตามหัวเมืองโดยเริ่มจาก จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เป็นเจ้าภาพ

ภายในงานจะได้พบกับ สตาร์ทอัพ ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย รวมทั้งการเสวนาที่น่าสนใจ อาทิ ทิศทางการในการสร้างพื้นที่และแนวโน้มการพัฒนาสร้างกำลังคน “การพัฒนาพื้นที่ศรีราชา อินโนเวชั่น ดิสทริกส์ โอกาสของสตาร์ทอัพในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ตรง”

สำหรับพื้นที่จัดงาน คือ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจิสด้า เป็นศูนย์ปฏิบัติการด้านดาวเทียมและฐานในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ จากเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อรองรับการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งให้สังคมสามารถตอบสนองกับกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ และยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคงหนีไม่พ้นในเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอวกาศเป็นอุตสาหกรรมเกิดใหม่ที่หลายประเทศให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างและต่อยอดจากอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความหลากหลาย มาผนวกกับงานวิจัยและองค์ความรู้ในหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ การบริหารจัดการภาครัฐ การจัดการทรัพยากรและการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 08-9490-1215

วันที่ของประกาศ: 
พฤหัสบดี, 11 พฤษภาคม 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: