• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

GISTDA และ NIA จัดการแข่งขันประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup รอบ Pitching ครั้งที่ 1 วันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2560 ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันได้