• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 รอบที่3

รับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2560 รอบที่3

วันที่ของประกาศ: 
ศุกร์, 28 เมษายน 2017 ถึงวันที่ จันทร์, 26 มิถุนายน 2017
หมวดหมู่ของประกาศ: