• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เริ่มแล้ว....ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 By GISTDA

เริ่มแล้ว....ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 By GISTDA

        “ตลาดนัดวิถีวิทย์”  ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 19 – 29 ม.ค. 60  GISTDA ร่วมออกบูธ “ภูมิสารสนเทศเพื่อเกษตรชุมชน” โดยนำสินค้าที่ได้รับมาตรฐานรับรองระบบการผลิตสำหรับภาคเกษตรของไทยที่ปลอดภัยเทียมเท่ามาตรฐานสากล หรือ “ThaiGAP” โดยความร่วมมือระหว่าง GISTDA และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  สินค้าที่นำมาจำหน่ายในงานทุกชิ้นได้รับการติด  QR Code ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ “ระบบตรวจสอบกระบวนการและแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร” ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย GISTDA โดยผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ผลิตได้ง่ายและสามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Traceablility) แหล่งที่มาของการเพาะปลูกโดยผ่าน Application ของ Smart phone นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีการนำประโยชน์จากภูมิสารสนเทศส่งถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

         นอกจากนั้นแล้ว ในงานท่านยังสามารถเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่คัดสรรมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยภายใต้การส่งเสริม สนับสนุน ยกระดับการพัฒนาต่อยอดจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.จนได้มาตรฐานการยอมรับ ....และพลาดไม่ได้ กับตลาดน้ำยามเย็นริมคลองผดุงฯ พร้อมบริการอาหารคาว-หวาน ให้ทุกท่านมานั่งรับประทาน เคล้าบรรยากาศตะวันชิงพลบ..รับรอง ฟิน!!!