• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Space inspirium จัดกิจกรรม "แผนที่ในมือพ่อ" วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

Space inspirium จัดกิจกรรม "แผนที่ในมือพ่อ" วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กับภาพที่พสกนิกรไทยชินตาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีแผนที่ในพระหัตถ์ และการเสด็จไปยังพื้นที่ต่างๆ ทุกที่บนแผนที่ประเทศไทย ทุกตารางนิ้ว ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารแค่ไหนพระองค์ก็เสด็จไป ซึ่งก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา พัฒนา ส่งเสริมอาชีพ และอีกมากมาย เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เรามาร่วมเดินตามรอยแผนที่ของพ่อ จากผู้เคยทำงานสนองพระดำริใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มานับครั้งไม่ถ้วนจากหลากหลายวงการ

วันนี้ จิสด้า โดย Space inspirium จัดกิจกรรม "แผนที่ในมือพ่อ"  ณ Space Inspirium ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  โดยมีท่านปราโมทย์ ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า เป็นวิทยากรบรรยาย มีผู้ชมให้ความสนใจกว่า 100 คน

"ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ของแผ่นดิน" เรื่องราวที่ได้ฟังแล้วต้องอิ่มอกอิ่มใจอย่างแน่นอน มรดกที่พ่อได้มอบไว้ให้แก่ลูกๆ รับรองว่าเมื่อได้รับฟังเรื่องราวจะได้แนวคิดดีๆ ที่จะนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงพร้อมกับพลัง และแรงบันดาลใจที่จะลงมือทำได้อย่างแน่นอน