• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จิสด้า ผนึกกำลัง 30 หน่วยงาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณจังหวัดระยอง

จิสด้า ผนึกกำลัง 30 หน่วยงาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณจังหวัดระยอง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ จิสด้า จัดงานลงนามว่าด้วยความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารการจัดการสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณจังหวัดระยองร่วมกับ 30 หน่วยงาน พร้อมลงพื้นที่ชมการจำลองสถานการณ์ ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมรอยัล พลาคลิฟ บีช และบริเวณสถานีเรดาร์ชายฝั่ง หาดพยูน จังหวัดระยอง  โดยมี นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิด และ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผอ.สทอภ. เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการพัฒนาระบบเรดาร์ชายฝั่งเพื่อการเตือนภัยทางบกและทางทะเล มีการดำเนินงานเพื่อติดตั้งระบบเรดาร์ชายฝั่ง สำหรับตรวจวัดกระแสน้ำและเคลื่อนในลักษณะ Real Time เพื่อให้บริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการภัยพิบัติ และจัดการพื้นที่ชายฝัง รวม 18 จุด คลอบคลุมพื้นที่ 1 หมื่นตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย สถานีเรดาร์ชายฝั่ง 13 สถานีหลัก และ 5 สถานีย่อยในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน และพื้นที่เศรษฐกิจ ข้อมูลที่วัดได้จากสถานีระบบเรดาร์ชายฝั่งภาคพื้นดินนี้ คือ ข้อมูลคลื่นและกระแสน้ำ ทิศทาง ความสูง และรูปแบบการไหลเวียนของกระแสน้ำ คลอบคลุมพื้นที่ขนานไปกับชายฝั่ง และพื้นน้ำทะเลห่างจากฝั่ง 10-30 กิโลเมตร โดยสรุปผลในรูปแบบแผนที่ทุก ๆ 1 ชั่วโมง ทำให้ทราบทิศทางการเคลื่อนที่ของมวลน้ำที่แน่นอน ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบกับข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ข้อมูลที่ได้รับจากสถานีระบบเรดาร์ชายฝั่งทั้งหมดนี้ จะสามารถบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของประเทศดียิ่งขึ้น ยังสามารนำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดผลกระทบทางชายฝั่งทะเลทั้งภัยทางธรรมชาติ และการกระทำที่เกิดจากมนุษย์ โดยเป็นการให้บริการผ่านระบบ และเป็นข้อมูลสาธารณะเพื่อให้ทันต่อการรับมือและวางแผนปฏิบัติการที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ผู้ใช้สามารถเข้าดูข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://coastalradar.gistda.or.th
และสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการภาพระบบการทำเพื่อประกอบการทำข่าวสามารถดาวโหลดได้ที่
http://coastalradar.gistda.or.th/temp_img
ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ
โทร. 02-141-4556  email: gid@gistda.or.th

Download File