• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การอบรม Space Science School ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

การอบรม Space Science School ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

        ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานการอบรม Space Science School ที่จัดขึ้นโดย สทอภ ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

         โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือ ระหว่าง สทอภ. ,Asia-Pacific Space Cooperation Organization (APSCO), International Space Science Institute in Beijing (ISSI-BJ), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านดาวเทียม การสื่อสารและด้านอวกาศ

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ