• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ปลัดกระทรวงฯ เยี่ยมชม Space Inspirium

ปลัดกระทรวงฯ เยี่ยมชม Space Inspirium

17 ตุลาคม 2559 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม Space Inspirium โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA ให้การต้อนรับ

Tags: