• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 22 กันยายน 2559

คณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 22 กันยายน 2559

     ในวันที่ 22 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมอวกาศ

     ในการดูงานครั้งนี้ คณะ ฯ ได้การรับฟังการบรรยายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการดาวเทียมไทยโชต การวางแผนถ่ายภาพ การรับสัญญาณดาวเทียม และการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมตัวอย่างการใช้งานจริง จากวิทยากรผู้ปฎิบัติงานจริง โดยทางคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ