• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA และผู้ประกอบการบริษัทพันธมิตรร่วมจัดนิทรรศการในงาน THAILAND INNOVATION AND DESIGN EXPO 2016 (T.I.D.E)

GISTDA และผู้ประกอบการบริษัทพันธมิตรร่วมจัดนิทรรศการในงาน THAILAND INNOVATION AND DESIGN EXPO 2016 (T.I.D.E)

     งานแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการออกแบบที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นด้านนวัตกรรมและงานออกแบบ และกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นการแสดงศักยภาพในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียน สร้างมูลค่าให้กับสินค้าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

     โอกาสนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการ และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทของ GISTDA ในการผลักดันอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศของไทย GISTDA จึงได้จัดแสดงผลงานร่วมกับผู้ประกอบการบริษัท ดีจีไอ โปรดักชั่น จำกัด ซึ่งจัดแสดงเรื่องโดรนพ่นยา นวัตกรรมยุคใหม่เพื่อการเกษตร ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ