• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Search... คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 2 กันยายน 2559

Search... คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 2 กันยายน 2559

            เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ. โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดยคณะได้รับฟังการบรรยายด้านการปฎิบัติการดาวเทียมแบบองค์รวม ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งงานวิจัยและโครงการที่พัฒนาขึ้นโดย สทอภ ในปัจจุบัน และเข้าชม Space Inspirium เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้านอวกาศ โดยทางคณะได้ให้ความสนใจอย่างมาก

 

ผู้รายงาน นางสาวสุภาวดี แก้วกล้า
E-Mail : supawadee.k@gistda.or.th
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

Tags: