• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศสอบราคาจ้างทำหลังคาทางเข้าบริเวณบันไดทางขึ้นและบริเวณลานทางออก Space Inspirium (รับซองตั้งแต่วันที่ 20 -29 มิ.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างทำหลังคาทางเข้าบริเวณบันไดทางขึ้นและบริเวณลานทางออก Space Inspirium (รับซองตั้งแต่วันที่ 20 -29 มิ.ย. 2559 เวลา 9.00 น. - 16.30 น.)

จ้างทำหลังคาทางเข้าบริเวณบันไดทางขึ้นและบริเวณลานทางออก Space Inspirium งบประมาณ 2,400,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
07/07/2016

ประเภทของประกาศ