• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค. - 2 มิ.ย.59 ณ ฝ่ายพัสดุฯ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี