• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สอบราคาจ้างติดตั้งระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า-ประปา อาคารหอพัก 50 Unit ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559 - 11 พฤษภาคม 2559 ณ ฝ่ายพัสดุ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี