• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

SPACE INSPIRIUM แหล่งเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้าชม แล้วเกิดแรงบันดาลใจ นำไปสู่จินตนาการ เหนือความรู้ทั้งปวง

SPACE INSPIRIUM แหล่งเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้าชม แล้วเกิดแรงบันดาลใจ นำไปสู่จินตนาการ เหนือความรู้ทั้งปวง

SPACE INSPIRIUM

แหล่งเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เข้าชม แล้วเกิดแรงบันดาลใจ
นำไปสู่จินตนาการ เหนือความรู้ทั้งปวง

“You are not alone in the Universe”
…จากคำถามสู่การค้นหาคำตอบ…

 

เริ่มต้นจากการเรียนรู้จักรวาล ทำไมโลกเราถึงมีสิ่งมีชีวิต จนเกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับโลก ไม่ว่าจะกลมหรือแบนสู่การค้นหาและค้นพบ

จากความสงสัย จากจินตนาการสู่ห้วงอวกาศ สู่เทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง

• Zone 1 Universe : กำเนิดเอกภพ
นำเสนอเกี่ยวกับการกำเนิดเอกภพ ที่จะให้คำตอบว่าทำไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิต มีปัจจัยอะไรที่ทำให้สิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ แล้วทำไมเราจึงไม่ลอยจากโลก ผ่านการนำเสนอแบบวีดีทัศน์บนจอฉายภาพยนตร์โฮโลแกรม

001-2.jpg

001.jpg

 

 

• Zone 2 Historical Technology of Space : เทคโนโลยีสำรวจโลกและอวกาศ
นำเสนอเกี่ยวกับวิวัฒนาการของการไปอวกาศ นำเสนอตั้งแต่ยุคนักคิด ยุคบุกเบิกอวกาศ และยุคเทคโนโลยีอวกาศ สนุกกับภารกิจการส่งยานอวกาศและดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ใน Space Mission Game

002-3.jpg

002.jpg

 

• Zone 3 Life Begins to Space : มุ่งสู่อวกาศ
นำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมไปสู่อวกาศ มีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในการที่จะออกไปนอกโลก เมื่อออกไปนอกโลกแล้วร่างกายจะมีปฏิกิริยาอย่างไร เช่น ร่างกายกับแรงโน้มถ่วง รวมถึงการได้ทดลองเครื่อง Gyroscope ที่จะจำลองการต้านแรงโน้มถ่วงของการฝึกนักบินอวกาศ

 

003-2.jpg

003-3.jpg

004.jpg
  

• Zone 4 Space Station : สถานีอวกาศ
นำเสนอเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอวกาศ การอยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station: ISS) และการค้นคว้าวิจัยในอวกาศ ปฏิบัติภารกิจในถุงมืออวกาศ

004.jpg

 

 

การเรียนรู้เริ่มต้นจากการตั้งคำถามสู่การค้นหาคำตอบ สู่แรงบันดาลใจ

• Zone 5 Space 3D Theater : โรงภาพยนตร์ 3 มิติ
เล่าถึงการผจญภัยในอวกาศ ผ่านเรื่องราวของพ่อลูกคู่หนึ่งที่มีความผูกพันกัน สร้างความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องราวของอวกาศ เห็นการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น สร้างแรงบันดาลใจให้คนสนใจเรื่องอวกาศ เสริมสร้างจิตนาการนึกคิดและเรียนรู้อวกาศมากขึ้น

005-1.jpg

005-2.jpg

 

เทคโนโลยีอวกาศคืออะไร จากดาวเทียมสู่ความสะดวกสบาย เรียนรู้เพื่อเข้าใจ เรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ สู่เทคโนโลยีอวกาศ

• Zone 6 Satellite : ดาวเทียม

นำเสนอเกี่ยวกับดาวเทียม ประเภทและวงโคจรดาวเทียม วิธีการสร้างดาวเทียม ภารกิจพิชิตดาวอังคาร ตื่นตาตื่นใจกับโลกใบใหญ่ที่มีดาวเทียมโคจรอยู่

006.jpg

006-2.jpg

 

 

• Zone 7 Geo Informatics : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในชีวิตประจำวัน โดยเน้นให้เห็นว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานี่เอง

007.jpg  

007-2.jpg

 

 

• Zone 8 Remote Sensing : การรับรู้จากระยะไกล
นำเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล พลังงานและการแผ่รังสี พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนเชิงสเปคตรัม รายละเอียดภาพ การวิเคราะห์ข้อมูล

ทั้งยังมีกล้องอินฟาเรดสำหรับส่องมาที่ตัวคนหรือวัตถุอื่นๆ แล้วแสดงผลในรูปแบบค่าสีที่แสดงถึงความร้อน

008.jpg

008-2.jpg

 

• Zone 9 Global Navigation Satellite System : ระบบดาวเทียมนำร่องโลก
  นำเสนอเกี่ยวกับระบบดาวเทียมนำร่องโลก สนุกกับ Tracking Game ที่จะสมมุติให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลภายในเมือง หากเกิดเหตุ จะส่งทีมเข้าไปแก้ปัญหาด้วยเส้นทางไหน

 

009-4.jpg

009-3.jpg

 

• Zone 10 Geographic  Information  Systems : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  นำเสนอเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระบวนการวิเคราะห์ และจะมีการทดลองการสร้างแผนที่ 3 มิติ

010-3.jpg

010-1.jpg

 

 

• Zone 11 GISTDA My House
  นำเสนอเกี่ยวกับการจำลองมุมมอง เสมือนไปยืนอยู่บนสถานที่จริง รอบพื้นที่ที่สนใจ

011.jpg

011-2.jpg

 

จากคำถามมากมายสู่การไขปริศนา สู้การสร้างสรรค์ ต่อยอดความคิด

• Zone 12 Geo Informatics Application
นำเสนอเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ การใช้ประโยชน์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตรกรรม ด้านการวางผังเมืองและป้องกันภัย เพิ่มความเข้าใจผ่านการเล่นเกมส์สร้างเมือง เกมส์แนะนำเกษตรกรฯลฯ

 

012-1.jpg

012-2.jpg

 

• Zone 13 Application for Tomorrow
นำเสนอเกี่ยวกับ เป็นการนำเสนอภาพสถานที่ในรูปแบบ  360 องศา พร้อมคำบรรยาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

013.jpg

013-2.png

 

SPACE INSPIRIUM

ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

เปิดให้บริการ

อังคาร - ศุกร์ เวลา 09.00-16.00น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00น

(ปิดทุกวันจันทร์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่
033-005835-6
Facebook : Space inspirium
E - Mail : Spaceinspirium@gistda.or.th