• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเก็บแสดงผลและให้บริการข้อมูล (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2558 - 6 ม.ค. 2559)

ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบเก็บแสดงผลและให้บริการข้อมูล (ซื้อซองตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2558 - 6 ม.ค. 2559)

ประกวดราจ้างโครงการพัฒนาระบบเก็บแสดงผลและให้บริการข้อมูล ประมาณ 25,000,000.- บาท
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
22/01/2016

ประเภทของประกาศ