• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำบริเวณอาคารโรงจอดรถ และอาคารบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์

ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำบริเวณอาคารโรงจอดรถ และอาคารบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์

ประกาศประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบสาธารณูปโภคและระบบระบายน้ำบริเวณอาคารโรงจอดรถ และอาคารบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ จำหน่ายซอง 22-24 ธันวาคม 2558
ประเภทของการจัดหา:
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2559
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/01/2016
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ประกาศผู้ชนะ

ประเภทของประกาศ