• ภาษาไทย
 • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง สทอภ. ตำแหน่ง นักการคลัง จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายการคลัง สำนักบริหารกลาง
 1. นักการคลัง
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ(สัมภาษณ์)

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน สำนักยุทธศาสตร์
 1. นักยุทธศาสตร์
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ และ ตำแหน่ง นักบริการวิชาการ จำนวนรวม 2 อัตรา
 1. นักวิชาการเผยแพร่
  จำนวน 1 อัตรา
 2. นักบริการวิชาการ
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง วิศวกร หรือพัฒนานวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา
 1. วิศวกร/นักพัฒนานวัตกรรม
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร