• ภาษาไทย
 • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

รับสมัครบุคคล

เรื่อง ตำแหน่ง ประเภทของประกาศ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สังกัด ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง จำนวน 1 อัตรา
 1. นักทรัพยากรบุคคล
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา สังกัด ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง
 1. นักทรัพยากรบุคคล
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่ง วิศวกร สังกัด ฝ่ายวางแผนถ่ายภาพ สำนักปฏิบัติการดาวเทียม
 1. วิศวกร
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ(สัมภาษณ์)

ประกาศ เรื่องขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ และ ตำแหน่ง นักบริการวิชาการ จำนวนรวม 2 อัตรา สังกัด สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้
 1. นักวิชาการเผยแพร่
  จำนวน 1 อัตรา
 2. นักบริการวิชาการ
  จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร