• ภาษาไทย
 • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

นำคุณค่าจากอวกาศเพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

GISTDA Media

Youtube Channel

 • ประโยชน์ของดาวเทียมในการนำประยุกต์ใช้ด้านต่างๆ TNN24
 • รายการที่นี่ไทย PBS : เรื่องไฟป่าในจังหวัดเชียงราย
 • THEOS-2 ไม่ใช่การจัดหาดาวเทียมเพียงอย่างเดียว แต่คือ ???
 • กว่าจะมาเป็น THEOS 2
 • วีดีโอแนะนำการใช้งานระบบ NGIS Portal
 • จิสด้าวางระบบภูมิสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลประเมินภัยพิบัติ
 • จิสด้าเผยภาพถ่ายดาวเทียมเปรียบเทียบปัญหาผังเมือง
 • Thai PBS Space Inspirium 2
 • Thai PBS Space Inspirium 1
 • เทปรายการ "คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา"
 • รายการสะพานเชื่อมไทยส่งใจไปปักต์ใต้
 • ตอนที่ 7 ภารกิจสู่อวกาศ
 • ตอนที่ 6อวกาศสร้างชาติ
 • ตอนที่ 5 ส่งต่อคุณค่าจากอวกาศสู่แผ่นดิน
 • ตอนที่ 4 ส่งต่อคุณค่าจากอวกาศสู่แผ่นดิน
 • ตอนที่ 3 ไทยโชต อนาคตรุ่งโรจน์ของเมืองไทย
 • ตอนที่ 2 อวกาศของคนไทย
 • ตอนที่ 1 อวกาศใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด
 • Gistda กับ ป่าไม้
 • การบริหารจัดการมลพิษทางน้ำ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
 • จิสด้าเตือนภาคใต้ฝนตกยาวถึง ก.พ.
 • Vossca ซอฟต์แวร์ควบคุมดาวเทียม โดยฝีมือคนไทย
 • หนังสั้นเรื่อง "เราจะเล่าเรื่องในหลวงใน ๒ นาทีได้อย่างไร"
 • GISTDA News แก้ไขปัญหานำแล้ง หนอง
 • GISTDA News ตามล่าหาหมอกควัน
 • G-CON2017
 • คู่ซ่าท้าสำรวจ Ep 2 นักทำแผนที่
 • คู่ซ่าท้าสำรวจ Ep 1 ไปเที่ยวกับแผนที่
 • คู่ซ่าท้าสำรวจ Ep 6 ห้องมหัศจรรย์
 • คู่ซ่าท้าสำรวจ Ep 5 การวิเคราะห์ข้อมูล GIS
 • คู่ซ่าท้าสำรวจ Ep 4 ถามคำ ตอบคำ
 • คู่ซ่าท้าสำรวจ Ep 3 ตะลุยแดนแผนที่
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน7ทวีปทั่วโลก
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน ตามรอยไดโนเสาร์
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน จังหวัดอุดรธานี
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน 14 จังหวัดภาคใต้
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน เที่ยวอีสาน
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน เปิดหูเปิดตาอาเซียน
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน จังหวัดสระบุรี
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน ท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา Eng.
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอนไหว้พระ จ นนท์
 • Teaser อัจฉริยะระฟ้า ตอนที่ 2 26 กรกฎาคม 2558
 • Teaser อัจฉริยะระฟ้า ตอนที่ 1 19 กรกฎาคม 2558
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน จังหวัดสุโขทัย
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน อาเซียน
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน จังหวัดหนองคาย
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน จังหวัดตรัง
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน จังหวัดนครราชสีมา
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน จังหวัดลำพูน
 • สื่อภูมิสารสนเทศ ตอน จังหวัดขอนแก่น