• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

ติดตามสถานการณ์ หมอกควัน อินโดนีเซีย

ติดตามสถานการณ์ หมอกควัน อินโดนีเซีย

"GISTDA ได้มีการ upload  แผนที่หมอกควัน อินโดนีเซีย ไว้ที่ http://fire.gistda.or.th
ผู้สนใจและเกี่ยวข้องสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ tab  แผนที่ควันครับ"