• ภาษาไทย
  • English

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินงานการนำเข้าและปรับปรุงชั้นข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน จากข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000 (รับซองตั้งแต่วันที่ 3-14 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินงานการนำเข้าและปรับปรุงชั้นข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน จากข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000 (รับซองตั้งแต่วันที่ 3-14 ก.ย. 58 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.)

จ้างดำเนินงานการนำเข้าและปรับปรุงชั้นข้อมูลพื้นที่ปลูกข้าว ยางพารา และปาล์มน้ำมัน จากข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง มาตราส่วน 1:4000
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/09/2015

ประเภทของประกาศ