• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

รายงานแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

รายงานแถลงผลการดำเนินงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน

gov6month-4106.jpg

  1. รายงานสรุปแถลงผลงานรัฐบาลรอบ 6 เดือน และ เอกสารนำเสนอผลงาน 5 ด้าน (ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการต่างประเทศ ด้านกฎหมาย ด้านสังคม) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ : http://www.thaigov.go.th/th/download/item/91296-91296.html
  2. รายงานฉบับสมบูรณ์ แถลงผลงานรอบ 6 เดือน