• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างจานรับสัญญาณดาวเทียม

สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและตรวจสอบโครงสร้างจานรับสัญญาณดาวเทียม

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
10/04/2015
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
30/04/2015

ประเภทของประกาศ