• ภาษาไทย
  • English

สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย. 58 (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-7 เม.ย. 58 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย. 58 (รับซองได้ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-7 เม.ย. 58 เวลา 09.00-16.30 น.)

สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-30 ก.ย. 58
ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
20/04/2015

ประเภทของประกาศ