• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

เราจะใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามไฟป่าและหมอกควันอย่างไร?

เราจะใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามไฟป่าและหมอกควันอย่างไร?

"เราจะใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามไฟป่าและหมอกควันอย่างไร?
Click ด่วนเลยครับ"

fire_manual_final_indd_2_page_01-resize.jpg