• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จิสด้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก ของไทยออยล์

จิสด้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก ของไทยออยล์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563  ดร.เชาวลิต ศิลปทอง ที่ปรึกษา จิสด้าพร้อมคณะ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารควบคุมกระบวนการผลิตหลัก โครงการพลังงานสะอาด ณ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี