• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

จิสด้าหารืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต่อยอดความร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้

จิสด้าหารืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต่อยอดความร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้

จิสด้าหารืออุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ต่อยอดความร่วมมือพัฒนาแหล่งเรียนรู้

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (SCGI) อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสาวปราณปริยา วงค์ษา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ในการประชุมหารือ เยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงานภายใน SKP และเข้าชม Space Inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศของจิสด้า เพื่อเชื่อมโยงสู่การขยายศักยภาพและร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้ Amazing Mars Garden อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างจิสด้าและ สวพส.