• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าจับมือ ม.อู่ฮั่น ม.บูรพา เปิดปริญญาโทนานาชาติภูมิสารสนเทศรุ่น 2

จิสด้าจับมือ ม.อู่ฮั่น ม.บูรพา เปิดปริญญาโทนานาชาติภูมิสารสนเทศรุ่น 2

scgi-2019-pr_announce-webpage-title.png

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดหลักสูตร SCGI Master Program ระดับปริญญาโท (นานาชาติ) สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2562
http://scgi.gistda.or.th/news/2019/

สมัคร Online >>
http://scgi.gistda.or.th/register/

รายละเอียดเพิ่มเติม >>
http://scgi.gistda.or.th
นางสาวชลธิชา จิตรไพบูลย์
โทร. 033-0480-091 ต่อ 101-103

Admission Announcement on SCGI Master Program in 2018
Double Master Degree on Geo-Informatics
From Now to April 30, 2019

The online application form is now available at http://scgi.gistda.or.th/register/

Further information at http://scgi.gistda.or.th or
call at 033-0480-091 ext. 101-103

img_3205.jpg

img_3789.jpg

img_3797.jpg

img_3802.jpg

img_3822.jpg

 

วันที่ของประกาศ: 
Thursday, 29 November 2018
หมวดหมู่ของประกาศ: