• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีรับสัญญาณดาวเทียมลาดกระบัง

สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสถานีรับสัญญาณดาวเทียมลาดกระบัง

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างเหมาบริการ
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
15/08/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
03/09/2014
ประกาศผู้ชนะ: 
ประกาศวันที่:
11/09/2014

ประเภทของประกาศ