• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากจานสายอากาศพร้อมปรับปรุงสถานที่ทดสอบ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างฐานรากจานสายอากาศพร้อมปรับปรุงสถานที่ทดสอบ

ประเภทของการจัดหา:
สอบราคาจ้างก่อสร้าง
ปีงบประมาณ:
2557
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง: 
ประกาศวันที่:
08/08/2014
ประกาศผู้มีสิทธิ์: 
ประกาศวันที่:
29/08/2014
ประกาศยกเลิก: 
ประกาศวันที่:
02/09/2014
รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ไฟล์เอกสาร

ประเภทของประกาศ