• ภาษาไทย
  • English

สทอภ. จัดประชุม“แนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงแผนงานและโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ"

สทอภ. จัดประชุม“แนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงแผนงานและโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ"

     เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ก.พ. 2560 สทอภ. จัดประชุม“แนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงแผนงานและโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวนโยบายของ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี” ณ ห้องประชุม BB 203 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน
   จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ณ กองบัญชาการฯ (ส่วนหน้า) จังหวัดสุราษฏร์ธานี ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน สสนก.และ สทอภ.  ร่วมปฏิบัติการวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน โดยใช้ข้อมูลของ สทอภ. ที่ได้จากการสำรวจและตรวจสอบในพื้นที่จริงที่ได้รับความเสียหายหลังเหตุการณ์อุทกภัย มาใช้ในการฟื้นฟูและเยียวยารวมทั้งเพื่อการวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ต่อมาเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ มีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดย สทอภ.  ได้นำเสนอ“แนวทางการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงแผนงานและโครงการด้านการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวนโยบายของ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี” ต่อท่าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นประธานในการประชุมครั้งนั้น และเห็นชอบตามแนวทางที่เสนอ
    สทอภ.  ได้ออกแบบกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบที่สามารถให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถมองเห็น เข้าใจได้ว่า ใคร จะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ผลที่จะเกิดขึ้นอย่างไร กับใครบ้าง ที่ไหน และเมื่อไหร่ ซึ่งจะเป็นการประเมินทางยุทธศาสตร์โดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area-based Strategic Assessment) ให้กับทุกหน่วยงาน ทุกมิติการพัฒนาด้านต่างๆ  รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้มาร่วมพูดคุย เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน  ซึ่งจะทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมร่วมกันในที่สุด