• ภาษาไทย
  • English

Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization):GISTDA

GISTDA To be Value based Organization in Geo-space Intelligence Deliveries by 2020

การเคลื่อนที่ของมวลขยะในอ่าวไทยไม่กระทบชายฝั่ง

การเคลื่อนที่ของมวลขยะในอ่าวไทยไม่กระทบชายฝั่ง

Gallery

ตามที่มีข่าว ว่าพบขยะทะเลน้ำลอยน้ำห่างฝั่งประมาณ 40 กว่าไมล์ บริเวณ อ.ปะทิว จ.ชุมพรนั้นสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)  ได้ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคาระห์ข้อมูลคาดการณ์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยพบว่า "มวลขยะทะเลดังกล่าว มีทิศทางจะถูกพัดพาออกสู่ทะเล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะง่าม ไม่ส่งผลกระทบกับแนวปะการัง ชายหาด และระบบนิเวศที่เปราะบางบริเวณใกล้ฝั่ง"

 

ขอบคุณภาพขยะทะเล จาก facebook/ป๊ะป๋า วงเวียน

Tags: