• ภาษาไทย
  • English

Search... คณะ Hubei Provincial Science and Technology Department เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 1 กันยายน 2559

Search... คณะ Hubei Provincial Science and Technology Department เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 1 กันยายน 2559

                 ในวันที่ 1 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะ Hubei Provincial Science and Technology Department เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของ Wuhan Optics Velly Bei Dou Geo-spatial information Industry Co.,Ltd ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุม ฺBeiDou Feasibility study and Oil Truck Demonstration กับผู้บริหารสทอภ.