หน้าหลัก ผลิตภัณฑ์และการบริการ
English

เว็บไซต์อื่นของ สทอภ.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียนออนไลน์ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


ผลิตภัณฑ์และการบริการ >> คุณลักษณะดาวเทียม - THEOS

รายละเอียดดาวเทียม

theos-title
ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรโดยจรวด จรวดเนปเปอร์ (Dnepr) จากฐานส่งจรวดเมืองยาสนี ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2551 เวลา 13:37 น. (เวลาประเทศไทย)
น้ำหนัก 715 กิโลกรัม
ขนาด 2.1 เมตร x 2.1 เมตร x 2.4 เมตร
แผงรับแสงอาทิตย์ 840 วัตต์
เชื้อเพลิงและความจุของถังเชื้อเพลิง (Hydrazine) 80 กก.
วงโคจรแบบ สัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sun Synchronous)
ความสูงของวงโคจร 822 กิโลเมตร จากพื้นโลก
ความเอียงของแนวการโคจร 98.7 องศา
จํานวนวงโคจรต่อวัน 14+5/26 วงโคจรต่อวัน
เวลาท้องถิ่นที่โคจรผ่าน 10:00 น.
ระยะเวลาโคจรรอบโลก 1 รอบ 101.4 นาที
การโคจรกลับมาแนวเดิม ทุก 26 วัน (369 วงโคจร)
ความเร็วเมื่อเทียบกับพื้นโลก 6.6 กม./วินาที
ความจุของอุปกรณ์เก็บข้อมูล 40 Gbit solid-state memory
การประมวลผลข้อมูลบนดาวเทียม อัตราส่วนของการบีบอัดข้อมูล
2.80 or 3.75 for PAN
2.95 or 3.75 for MS
อัตราการส่งข้อมูลภาพ
(Image Telemetry)
120 Mbit/s (X band)
ช่องว่างระหว่างแนวโคจร
(ที่เส้นศูนย์สูตร)
108 กิโลเมตร ระหว่างแนวการโคจร 2 แนวที่ใกลที่สุดที่ ดาวเทียมผ่าน
2800 กิโลเมตร ระหว่างแนวโคจร 2 วงที่ต่อเนื่องกัน
ขอบเขตการบันทึกข้อมูล ทั่วทั้งโลก
ขอบเขตการรับสัญญาณ รัศมีมากกว่า 2000 กิโลเมตร จากสถานีรับภาคพื้นดิน (ที่มุมเงย 5 องศา)
เวลาในการโคจรมาถึงเป้าหมาย 2 วัน เมื่อดาวเทียมเอียงถึง 50 องศา
5 วัน เมื่อดาวเทียมเอียงถึง 30 องศา
อุปกรณ์บันทึกข้อมูล Panchromatic (ช่วงคลื่นเดียว)
รายละเอียดภาพ 2 เมตร, ความกว้างแนวภาพ 22 กิโลเมตร
Multispectral (หลายช่วงคลื่น)
รายละเอียดภาพ 15 เมตร, ความกว้างแนวภาพ 90 กิโลเมตร
อายุการใช้งาน อย่างน้อย 5 ปี
Panchromatic
(ช่วงคลื่นเดียว)
Multispectral
(หลายช่วงคลื่น)
ช่วงคลื่น
P : 0.45 - 0.90 ไมครอน
B0 (น้ำเงิน) : 0.45 - 0.52 ไมครอน
B1 (เขียว) : 0.53 - 0.60 ไมครอน
B2 (แดง) : 0.62 - 0.69 ไมครอน
B3 (อินฟราเรดใกล้) : 0.77 - 0.90 ไมครอน
รายละเอียดภาพ
2 เมตร
15 เมตร
ความกว้างแนวภาพ
22 กิโลเมตร (ในแนวดิ่ง)
90 กิโลเมตร (ในแนวดิ่ง)
จำนวน pixel ต่อแถว
12,000 pixels
6,000 pixels
ความกว้างของแนวที่สามารถบันทึกภาพ
1,000 กิโลเมตร
(มุมเอียง ± 30 องศา)
1,100 กิโลเมตร
(มุมเอียง ± 30 องศา)
การถ่ายภาพของดาวเทียม THEOS

การถ่ายภาพในแนวดิ่ง (Nadir)
ดาวเทียมธีออสถ่ายภาพในแนวดิ่ง (Nadir) หรือภายในมุมเอียงไม่เกิน 11 องศา (Near Nadir) ตามแนวการโคจร มีขนาดความกว้างของแนวถ่ายภาพ 22 กิโลเมตร สำหรับกล้อง Panchromatic และ90 กิโลเมตร สำหรับกล้อง Multispectral
การถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นแนวยาว (Strip Imaging)
ดาวเทียมธีออสสามารถถ่ายภาพเป็นแนวยาวต่อเนื่องได้สูงสุดถึง 4,000 กิโลเมตร
ความสามารถในการถ่ายภาพซ้ำในพื้นที่เดิม
ดาวเทียมธีออสสามารถปรับเอียงมุมกล้องโดยการเอียงมุมกล้องโดยการเอียงดาวเทียมไปทางซ้ายหรือขวา หรือเพิ่มความกว้างของพื้นที่ที่ถ่ายภาพ เป็นการเพิ่มความถี่ในการถ่ายภาพพื้นที่เป้าหมายได้บ่อยครั้งขึ้น การเพิ่มความถี่ในการถ่ายภาพซ้ำที่เดิมขึ้นกับมุมเอียงของดาวเทียมและตำแหน่งภูมิศาสตร์ตามแนวเส้นละติจูดของพื้นที่นั้น ๆ มุมเอียงของกล้องที่สามารถบันทึกได้ภาพที่มีคุณภาพดีในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ต้องไม่เกิน 30 องศา อย่างไรก็ตามกรณีเร่งด่วนดาวเทียมธีอสสามารถปรับมุมเอียงได้ถึง 50 องศา ซึ่งจะเพิ่มความถี่ในการถ่ายภาพซ้ำที่เดิม เช่น ประเทศไทยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร สามารถถ่ายภาพได้ซ้ำที่เดิมเฉลี่ยทุก 3 วัน สำหรับมุมเอียงไม่เกิน 30 องศา แต่ถ้าปรับมุมเอียงถึง 50 องศา ความถี่ในการถ่ายภาพซ้ำที่เดิมเพิ่มขึ้นเป็นทุก 2 วัน
การถ่ายภาพสเตอริโอ (Stereo Imaging)
ดาวเทียมธีออสสามารถถ่ายภาพสเตอริโอได้ 2 วิธี
1. การถ่ายภาพในแนวโคจรเดียวกัน (Along track stereo imaging)
2. การถ่ายภาพพื้นที่เดียวกันจากสองแนวโคจร (Across track stereo imaging)


<< กลับหน้าหลัก | << ย้อนกลับ

 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4444 โทรสาร 0-2143-9586
E-mail info@gistda.or.th

คำถามหรือมีข้อแนะนำ ติดต่อ>webmaster
GISTDA, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.