หน้าหลัก
English

เว็บไซต์อื่นของ สทอภ.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียนออนไลน์ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

Gistda on Facebook Gistda on Twitter

บุคคลที่ดูหน้าเว็บ

เรามี 858 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

GISTDA – สถานทูตอิตาลี ร่วมจัดงานสัมมนา Italian Space Activites: COSMO-Skymed for the user community ต่อยอดการพัฒนาอุตสากรรมด้านอวกาศ

GISTDA – สถานทูตอิตาลี ร่วมจัดงานสัมมนา Italian Space Activites: COSMO-Skymed for the user community ต่อยอดการพัฒนาอุตสากรรมด้านอวกาศ

GISTDA – สถานทูตอิตาลี ร่วมจัดงานสัมมนา Italian Space Activites: COSMO-Skymed for the user community ต่อยอดการพัฒนาอุตสากรรมด้านอวกาศ  (รายละเอียด )

 
คณะผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ITS Rally 2013 เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

คณะผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ITS Rally 2013 เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

คณะผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ITS Rally 2013 เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  (รายละเอียด )

 
สทอภ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียม

สทอภ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียม

สทอภ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากดาวเทียม  (รายละเอียด )

 
การประชุมกลุ่มปฏิบัติการสถานีดาวเทียม LANDSAT

การประชุมกลุ่มปฏิบัติการสถานีดาวเทียม LANDSAT

การประชุมกลุ่มปฏิบัติการสถานีดาวเทียม LANDSAT  (รายละเอียด )

 
GISTDA จับมือสมาคมประกันวินาศภัย ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

GISTDA จับมือสมาคมประกันวินาศภัย ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

GISTDA จับมือสมาคมประกันวินาศภัย ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม  (รายละเอียด )

 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษา อารยธรรม โบราณคดี สู่เสรีอาเซียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษา อารยธรรม โบราณคดี สู่เสรีอาเซียน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษา อารยธรรม โบราณคดี สู่เสรีอาเซียน  (รายละเอียด )

 
การฝึกอบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระดับเริ่มต้น

การฝึกหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระดับเริ่มต้น

การฝึกอบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระดับเริ่มต้น  (รายละเอียด )

 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ เยี่ยมชมและดูการปฏิบัติงาน SKP

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ เยี่ยมชมและดูการปฏิบัติงาน SKP

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรฯ เยี่ยมชมและดูการปฏิบัติงาน SKP (รายละเอียด )

 
ผู้นำไทย-อินเดีย ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงด้านภูมิสารสนเทศ

ผู้นำไทย-อินเดีย ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงด้านภูมิสารสนเทศ

ผู้นำไทย-อินเดีย ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงด้านภูมิสารสนเทศ (รายละเอียด )

 
การติดตามและประเมินผลการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI) ณ จังหวัดพิษณุโลก

การติดตามและประเมินผลการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI) ณ จังหวัดพิษณุโลก

การติดตามและประเมินผลการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานภูมิสารสนเทศของประเทศ (NSDI) ณ จังหวัดพิษณุโลก (รายละเอียด )

 
GISTDA เข้าร่วมเสวนา “GEO2TECDI-SONG Final Symposium”

GISTDA เข้าร่วมเสวนา “GEO2TECDI-SONG Final Symposium”

GISTDA เข้าร่วมเสวนา “GEO2TECDI-SONG Final Symposium”  (รายละเอียด )

 
สทอภ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สทอภ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สทอภ. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (รายละเอียด )

 
สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมดูงาน สทอภ.

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมดูงาน สทอภ.

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เยี่ยมชมดูงาน สทอภ. เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556  (รายละเอียด )

 
สทอภ. จัดสัมนา Remote Sensing and Geo-Informatics Application in Water Related Disaster Challenges

สทอภ. จัดสัมนา Remote Sensing and Geo-Informatics Application in Water Related Disaster Challenges

สทอภ. จัดสัมนา Remote Sensing and Geo-Informatics Application in Water Related Disaster Challenges  (รายละเอียด )

 
โครงการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และป้ายไฟประชาสัมพันธ์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

โครงการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และป้ายไฟประชาสัมพันธ์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

โครงการจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และป้ายไฟประชาสัมพันธ์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  (รายละเอียด )

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 5 จาก 42

ปฏิทินกิจกรรม

July 2014
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
iso9001

asiagis-banner2

ราคาข้อมูลจากดาวเทียม
ติดตามสถานการณ์พายุฝน

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

ติดตามสถานการณ์ไฟป่า

GISTDA Terminal

จิสด้า (GISTDA) ตั้งเป้า...มองหาจังหวัดที่ใช่ จัดตั้งนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน (Geo-Informatics Learning Center: GLC)

 

http://coastalradar.gistda.or.th/

gcon2014

GEOINFOTECH 2014 | การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557

การ์ตูน คู่ซ่าท้าสำรวจ

โฆษณา GISTDA ชุด We are GISTDA (60วินาที)

กิจกรรม สทอภ.

No events

ประกาศรับสมัครบุคคล

แบบฟอร์มใบสมัคร
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

-

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์

ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

 

 

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฎิบัติงาน ณ ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ รับสมัครถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

-

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฎิบัติงาน ณ ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ

รับสมัครถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

 

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558 รับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

-

ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558

รับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

 

รายละเอียด | ใบสมัคร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชุม/สัมมนาต่างประเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4444 โทรสาร 0-2143-9586
E-mail info@gistda.or.th

คำถามหรือมีข้อแนะนำ ติดต่อ>webmaster
GISTDA, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.