หน้าหลัก
English

เว็บไซต์อื่นของ สทอภ.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียนออนไลน์ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

Gistda on Facebook Gistda on Twitter

บุคคลที่ดูหน้าเว็บ

เรามี 983 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สทอภ.
คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สทอภ.

คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สทอภ.

(รายละเอียด)

 

ปฏิทินกิจกรรม

July 2014
M T W T F S S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
iso9001

asiagis-banner2

ราคาข้อมูลจากดาวเทียม
ติดตามสถานการณ์พายุฝน

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

ติดตามสถานการณ์ไฟป่า

GISTDA Terminal

จิสด้า (GISTDA) ตั้งเป้า...มองหาจังหวัดที่ใช่ จัดตั้งนิทรรศการศูนย์เรียนรู้ภูมิสารสนเทศชุมชน (Geo-Informatics Learning Center: GLC)

 

http://coastalradar.gistda.or.th/

gcon2014

GEOINFOTECH 2014 | การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2557

การ์ตูน คู่ซ่าท้าสำรวจ

โฆษณา GISTDA ชุด We are GISTDA (60วินาที)

กิจกรรม สทอภ.

No events

ประกาศรับสมัครบุคคล

แบบฟอร์มใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่งนักการคลัง 1 อัตรา ปฎิบัติงานสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา ชลบุรี สอบวันที่ 5 สิงหาคม 2557

-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่งนักการคลัง 1 อัตรา ปฎิบัติงานสำนักพัฒนาอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา ชลบุรี

สอบวันที่ 5 สิงหาคม 2557

 

รายละเอียด

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

-

ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์

ประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2557

 

 

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฎิบัติงาน ณ ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ รับสมัครถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

-

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ปฎิบัติงาน ณ ฝ่ายบริการผลิตภัณฑ์ สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ

รับสมัครถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2557

 

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558 รับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

-

ประกาศรับสมัครนักศึกษาสหกิจ ประจำปี 2558

รับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

 

รายละเอียด | ใบสมัคร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชุม/สัมมนาต่างประเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4444 โทรสาร 0-2143-9586
E-mail info@gistda.or.th

คำถามหรือมีข้อแนะนำ ติดต่อ>webmaster
GISTDA, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.