หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม
English

เว็บไซต์อื่นของ สทอภ.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียนออนไลน์ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


  Print help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์ปฎิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน
Hits : 1758

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ศูนย์ปฎิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน

 

นายชัยยันต์ เมาลานนท์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฎิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ เคนพันค้อ และคณะ ในโอกาสที่พานักศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ ศูนย์ปฎิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม

 

สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน โทร. 02-326-4288-9 ต่อ 152
เผยแพร่โดย : นายณัฐกิตติ์ เสนะโหมงคลภัทร์

Back

JEvents v1.5.0 RC   Copyright © 2006-2009

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4444 โทรสาร 0-2143-9586
E-mail info@gistda.or.th

คำถามหรือมีข้อแนะนำ ติดต่อ>webmaster
GISTDA, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.