หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม
English

เว็บไซต์อื่นของ สทอภ.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียนออนไลน์ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


  Print help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
สทอภ. มอบแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตแก่สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
Hits : 1312

สทอภ. มอบแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชตแก่สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

ตามที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า กรุงเทพมหานครจะจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 สทอภ. เล็งเห็นถึงประโยชน์ของภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตที่สามารถนำไปประยุกต์ สนับสนุนการบริหารจัดการการเลือกตั้งดังกล่าว อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลภูมิสารสนเทศว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริง จึงได้ประสานไปยังสำนักปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อมอบแผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต ชนิดภาพพิมพ์ จำนวน 50 ชุด โดยแบ่งรายละเอียดตามเขตการปกครองทั้ง 50 เขต เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งแผนที่ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังได้มอบแผนที่รายเขตแก่สำหนักงานเขตต่างๆที่สนใจอีกจำนวนหนึ่งด้วย อาทิเช่น สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตจอมทอง สำนักงานเขตดุสิต สำนักงานเขตคันนายาว สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตพระโขนง ฯลฯ

 

ผู้สนใจภาพถ่ายจากดาวเทียมไทยโชต สามารถติดต่อไปได้ที่

ฝ่ายบริการข้อมูล สำนักบริการและพัฒนาธุรกิจ

โทร.02-141-4564-69 หรือ email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


 

สถานที่ : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
เผยแพร่โดย : ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร สทอภ. โทร. 0-2141-4582

Back

JEvents v1.5.0 RC   Copyright © 2006-2009

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4444 โทรสาร 0-2143-9586
E-mail info@gistda.or.th

คำถามหรือมีข้อแนะนำ ติดต่อ>webmaster
GISTDA, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.