หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม
English

เว็บไซต์อื่นของ สทอภ.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียนออนไลน์ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


  Print help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
การสัมมนาเพื่อการจัดตั้ง “ชมรมการบินอากาศยานไร้คนขับ UAV/FPV”
Hits : 2975

การสัมมนาเพื่อการจัดตั้ง “ชมรมการบินอากาศยานไร้คนขับ UAV/FPV”

 

GISTDA ร่วมกับ สมาคมกีฬาทางอากาศยานและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาเพื่อการจัดตั้ง “ชมรมการบินอากาศยานไร้คนขับ UAV/FPV”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 GISTDA ร่วมกับ สมาคมกีฬาทางอากาศยานและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดสัมมนาเพื่อการจัดตั้ง “ชมรมการบินอากาศยานไร้คนขับ UAV/FPV” ณ ห้องประชุม BB202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ โดยมีนาวาอากาศเอก วีระยุทธ ดิษยะศริน กล่าวเปิดงานประชุม พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ให้การต้อนรับ

ภายในการจัดสัมมนาดังกล่าวได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล ระหว่างผู้ใช้งาน ผู้จำหน่ายอุปกรณ์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานด้าน UAV ในการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นชมรม เพื่อให้มีการควบคุมและรวมตัวกันของผู้เกี่ยวข้อง ในการวางกฎกติกาต่างๆ ให้ชัดเจน อันจะเป็นการป้องกันปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้อื่น และผู้ที่ใช้งานหรือพัฒนาระบบดังกล่าวในอนาคต ทั้งนี้ด้วยยังไม่มีกฎหมายที่รองรับและอนุญาตให้พลเรือนสามารถบินหรือใช้งาน UAV ได้อย่างเป็นทางการ

นายอนุสรณ์ รังสิพานิช หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ  กล่าวว่า GISTDA กำลังดำเนินโครงการวิจัย การนำเครื่องบิน UAV มาศึกษาการถ่ายภาพทางอากาศและประมวลผลภาพถ่าย เพื่อประโยชน์ในการจัดทำแผนที่ รวมถึงการใช้งาน UAV และ FPV เพื่อที่จะได้ถ่ายภาพพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่จะทำให้เห็นพื้นที่และความเสียหายได้ชัดเจน ซึ่งจะตอบโจทย์ของ GISTDA ที่จะสนับสนุนข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อใช้ในการตัดสินใจผิดหรือถูกในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของ GISTDA ในอนาคต


 

สถานที่ : ห้องประชุม BB202 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการฯ
เผยแพร่โดย : ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร สทอภ. โทร. 0-2141-4582

Back

JEvents v1.5.0 RC   Copyright © 2006-2009

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4444 โทรสาร 0-2143-9586
E-mail info@gistda.or.th

คำถามหรือมีข้อแนะนำ ติดต่อ>webmaster
GISTDA, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.