หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม
English

เว็บไซต์อื่นของ สทอภ.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียนออนไลน์ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


  Print help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
บริษัท DigitalGlobe International Inc (DG) สหรัฐอเมริกา และคณะ เยี่ยมชมดูงาน สทอภ.
Hits : 2395

บริษัท DigitalGlobe International Inc (DG) สหรัฐอเมริกา และคณะ เยี่ยมชมดูงาน สทอภ.

 

Mr. Bert Turner, Senior Vice President of Sales ของบริษัท DigitalGlobe International Inc (DG) สหรัฐอเมริกา และคณะ ได้เดินทางมาแนะนำตัวในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมเยี่ยมชมภารกิจและการดำเนินงาน ของ สทอภ. ณ ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 โดยมีรศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร สทอภ. ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหาร สทอภ. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนำชมสถานที่ก่อสร้าง Space Krenovation Park: SKP เพื่อเชิญชวนให้ DG เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ สทอภ.

 

สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติการดาวเทียมธีออส อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เผยแพร่โดย : ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2141-4650

Back

JEvents v1.5.0 RC   Copyright © 2006-2009

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4444 โทรสาร 0-2143-9586
E-mail info@gistda.or.th

คำถามหรือมีข้อแนะนำ ติดต่อ>webmaster
GISTDA, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.