หน้าหลัก ข่าวกิจกรรม
English

เว็บไซต์อื่นของ สทอภ.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียนออนไลน์ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


  Print help
Previous month Previous day Next day Next month
See by year See by month See by week See Today Search Jump to month
กรมควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ดาวเทียมภาคพื้นดิน
Hits : 5891

ภาพ นาวาอากาศเอก สุจินต์  พรรณพานิช  ผู้อำนวยการ กองวิทยาการ  กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

 

นาวาอากาศเอก สุจินต์ พรรณพานิช ผู้อำนวยการ กองวิทยาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ นำคณะนายทหาร หลักสูตร การรบร่วมอากาศ-ภาคพื้น รุ่นที่ ๑๓ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษ ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมสำรวจทรัพยากร (ลาดกระบัง) ศูนย์ดาวเทียมภาคพื้นดิน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2553 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป

 

สถานที่ : ณ สถานีรับสัญญาณดาวเทียมสำรวจทรัพยากร (ลาดกระบัง) ศูนย์ดาวเทียมภาคพื้นดิน สทอภ.
เผยแพร่โดย : ศูนย์ดาวเทียมภาพื้นดิน โทร. 02-326-4288-9
ผู้รายงาน นายณัฐกิตติ์ เสนะโหมงคลภัทร์

Back

JEvents v1.5.0 RC   Copyright © 2006-2009

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4444 โทรสาร 0-2143-9586
E-mail info@gistda.or.th

คำถามหรือมีข้อแนะนำ ติดต่อ>webmaster
GISTDA, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.