หน้าหลัก
English

เว็บไซต์อื่นของ สทอภ.

เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ


สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)


โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรียนออนไลน์ของสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ศูนย์ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนเว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)


ภาพจากดาวเทียมติดตามสถานการณ์พื้นที่เกิดน้ำท่วม ประจำปี 2553

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำรายการภาพน้ำท่วมในประเทศไทย ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำปี 2553 เพื่อให้หน่วยงานหรือผู้สนใจที่ต้องการใช้ข้อมูลได้ทราบ โดยติดต่อขอรับบริการข้อมูลที่มีรายละเอียดภาพตามคุณสมบัติของดาวเทียม ได้ที่

ฝ่ายบริการข้อมูล
สำนักบริการและพัฒนาธุรกิจ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคาร B) ชั้น 6
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4564 ถึง 9 โทรสาร 0-2143-9593
e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ติดต่อกรณีเร่งด่วน : ผอ.สบพ. 081-906-2173
ผอ.ศภส.: 089-204-6947

ภาพย่อแผนผังการรับสัญญาณดาวเทียม RADARSAT
การวางแผนการรับสัญญาณดาวเทียม RADARSAT เพื่อติดตามสถานการณ์ ปี 2553

ภาพย่อภาพดาวเทียม TERRA ระบบ MODIS วันที่ 20 ตุลาคม 2553

bullet ดูภาพดาวเทียมระบบ MODIS รายวัน

ภาพย่อภาพดาวเทียม MTSAT วันที่ 21 ตุลาคม 2553 แสดงพายุมากิ

ภาพข้อมูลดาวเทียม MTSAT วันที่ 21 ตุลาคม 2553

bullet ดุการติดตามพายุ- Storm Tracker ด้วยข้อมูลดาวเทียม

 

ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา แสดงการเคลื่อนที่พายุมากิ
ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา แสดงการเคลื่อนที่พายุมากิ

ภาพเปรียบเทียบข้อมูลดาวเทียมต่างช่วงเวลา
ภาพจากดาวเทียมติดตามสถานการณ์น้ำท่วม
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2553
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2553
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2553
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2553
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2553
วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2553
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2553
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2553
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2553
วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2553
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2553
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2553
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2553
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2553
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2553

 

กลับหน้าหลักการติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติ

 

 
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ (อาคารรัฐประศาสนภักดี) ชั้น 6 และชั้น 7
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-4444 โทรสาร 0-2143-9586
E-mail info@gistda.or.th

คำถามหรือมีข้อแนะนำ ติดต่อ>webmaster
GISTDA, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting.